Produkty

Gama produktów jaką oferujemy:

pexels-kateryna-babaieva-2760241

Energia cieplna:
Para wodna:
Mieszanka popiołowo-żużlowa:
Energia cieplna:

Najczęściej wykorzystywanym sposobem ogrzewania wielorodzinnych budynków mieszkalnych jak i użyteczności publicznej jest ciepło systemowe.

Jest ono wytwarzane w źródłach zewnętrznych, przesyłane siecią przesyłową i pobierane przez wymienniki u odbiorcy na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ciepło systemowe jest dostarczane w postaci gorącej wody, dlatego nie ma zagrożenia wybuchem, pożarem czy zatruciem spalinami. Zaletą ciepła systemowego jest konkurencyjna cena, stała dostępność, bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność i pewność dostaw. 

Podłączenie budynków, których źródłem ogrzewania są piece węglowe powoduje, że poprawia się stan lokalnego środowiska i likwidowana jest niska emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Produkcja ciepła do sieci ciepłowniczych objęta jest stałym monitoringiem, dzięki temu dotrzymywane są bardzo surowe normy ochrony środowiska oraz parametry jakościowe.

Niska emisja jest to emisja pyłowo-gazowa na wysokości do 40m. Jej źródłem jest nieefektywne spalanie paliw kopalnych w domowych piecach grzewczych i lokalnych kotłowniach węglowych oraz transport spalinowy. Niejednokrotnie oprócz paliw kopalnych w domowych piecach grzewczych spalane są odpady komunalne. Konsekwencją niskiej emisji jest częstsze występowanie chorób związanych m.in. z układem oddechowym (niestety w tym chorób nowotworowych) oraz układem sercowo-naczyniowym.

Najbardziej efektywnym sposobem ograniczania niskiej emisji jest podłączanie do sieci ciepłowniczej.

Zachęcamy do zapoznania się z bazą wiedzy oraz dokumentami o procedurze przyłączenia do sieci, z taryfą dla ciepła, o zamówieniu mocy cieplnej, o rozpoczęciu/zakończeniu ogrzewania.

Para wodna:

Para wodna wysokotemperaturowa dla przemysłu.

 Zakłady przemysłowe są przedsiębiorstwami o dużym zapotrzebowaniu energetycznym.
Nasi odbiorcy przemysłowi w trybie ciągłym korzystają z pary technologicznej o temperaturze ok. 200 stopni.
Mieszanka popiołowo-żużlowa:

Odpady paleniskowe

Proces spalania paliw kopalnych w postaci węgla kamiennego nieodłącznie wiąże się z powstawaniem odpadów paleniskowych. Nasze odpady to mieszanka popiołowo-żużlowa, która gromadzona jest w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu. Stąd za pomocą suwnicy czerpakowej załadowywana jest na środki transportu samochodowego. Jesteś zainteresowany odbiorem, zapraszamy do kontaktu.

 

ELEKTROCIEPŁOWNIA SP. Z O.O. W WOLBROMIU

PRACUJ Z NAMI

Wszystkich chętnych do współpracy pod kątem biznesowym jak i odbiorczym zachęcamy do skontaktowania się z nami.


Kontakt

ec-slide4
ec-slide3
ec-slide2
ec-slide1