Wskaźnik emisji za 2022 rok

Wyliczony wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczych EC Wolbrom wynosi 1,62 ( WPc)

SUBSTANCJA JEDNOSTKA WSKAŹNIK EMISJI
PYŁ [kg/GJ] 0,18
SO2 [kg/GJ] 0,52
NO2 [kg/GJ] 0,30
CO [kg/GJ] 0,63
CO2 [kg/GJ] 4,13
BAP [g/GJ] 0,30
SADZA, GRAFIT [kg/GJ] 0,01

* dla BAP w odniesieniu do masy zastosowano przeliczenie zanieczyszczenia wyrażone w g/ GJ.

* wyniki określają ilość zanieczyszczeń pyłowo-gazowych przeliczonych na sprzedaż ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.