Efektywność energetyczna 2023 rok

Sprawozdawczość

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na podstawie artykułu 29 ustawy z dnia 20 mają 2016 o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 poz. 2166, z późniejszymi zmianami) wynosi 1,77

Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto zgodnie z artykułem 2 punkt 16 ustawy z dnia 20 luty 2015 o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 poz. 1436, z późniejszymi zmianami) wynosi 328060 GJ, energia elektryczna: 2038,334 MWh